Księgowość

Wiemy jak ważny w każdej firmie jest majątek firmy oraz źródła jego finansowania. Wspieramy w optymalnym zarządzaniu aktywami firmy, znajdujemy dla naszych klientów kompleksowe i najlepsze rozwiązania z zakresu rachunkowości.

Loader

Co znajduje się w ofercie?

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Wdrażanie polityki rachunkowości
 • Przygotowywanie i modyfikacje zakładowych planów kont
 • Doradztwo w zakresie działania rachunkowości
 • Audyty księgowe
 • Ocena sytuacji majątkowo-finansowej firmy
 • Sprawny obieg dokumentów – panel klienta
 • Wsparcie przy zakładaniu spółek prawa handlowego
 • Wsparcie przy przekształcaniu, łączeniu i podziale podmiotów
 • Pomoc przy podpisywaniu i wysyłaniu sprawozdań do sądów rejestrowych
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Przesyłanie sprawozdań do GUS, NBP
 • Inne
Zainwestuj w dobrego księgowego

Kadry i płace

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, które pozwalają sprawnie zatrudniać pracowników, dbamy o wysoką jakość dokumentacji pracowniczej, oferujemy kompleksową obsługę płacową pracowników i zleceniobiorców.

Loader

Co znajduje się w ofercie?

Kadry
 • sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, aneksy do umów, wypowiedzenia, świadectwa pracy
 • umawiamy badania lekarskie
 • umawiamy szkolenia BHP
 • sporządzamy dokumentację do akt osobowych – oświadczenia pracownika, zgody, kwestionariusze pracownicze
 • prowadzimy ewidencje czasu pracy
 • prowadzimy ewidencje obecności i nieobecności
 • prowadzimy ewidencje ważności badań lekarskich
 • prowadzimy ewidencje ważności szkoleń BHP
 • kontrolujemy stany urlopowe
 • prowadzimy akta osobowe
Płace
 • Sporządzamy listy płac
 • Sporządzamy rachunki od umów cywilno-prawnych
 • Obsługujemy zwolnienia lekarskie
 • Obsługujemy zajęcia komornicze
 • Rozliczamy zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, inne…
 • Wyliczamy ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Przygotowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • Sporządzamy i przesyłamy do ZUS dokumenty rozliczeniowe
 • Wyliczamy podatek dochodowy pracowników, zleceniobiorców
 • Rejestrujemy pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, członków rodziny w ZUS
 • Obsługujemy PFRON
 • Inne
Zainwestuj w dobrą kadrową

Podatki

Działamy z myślą o Twoim biznesie. Jesteśmy przekonani, że skuteczne i świadome zarządzanie ryzykiem pozwala firmom się rozwijać i realizować cele finansowe.

Loader

Co znajduje się w ofercie?

 • Wsparcie doradcy podatkowego
 • Optymalizacja podatkowa
 • Najkorzystniejsza strategia podatkowa w przypadku połączenia, podziału, przekształcania i sukcesji przedsiębiorstw
 • Obliczanie i przygotowywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych
 • Uczestniczenie przy kontrolach podatkowych i czynnościach sprawdzających
 • Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach
 • Przygotowanie i wysyłka plików JPK
 • Występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 • Inne
Zainwestuj w niskie podatki

Pozostałe usługi

Zespół ekspertów, który służy wiedzą i doświadczeniem, znajduje najlepsze rozwiązania dla Państwa firmy, tak aby mogła dynamicznie się rozwijać i utrzymać pozycję na rynku.

Loader

Co znajduje się w ofercie?

 • Pozyskiwanie finansowania dla firm
 • Tworzenie skutecznych biznes planów
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa handlowego, cywilnego, gospodarczego
 • Wsparcie spółek w obsłudze prawnej
 • Pomoc biegłego rewidenta
 • Wsparcie doradcy podatkowego
Zainwestuj w profesjonalistów
X

Wyszukaj na stronie